Podstawowe formacje

  • Kolumna

Jest to podstawowe komenda wydawana przez oficera – Żołnierze ustawiają się jeden za drugim w „kolumnie” za oficerem. Jest to podstawowa formacja marszowa i jest obowiązek znać ja z każdej możliwej strony.

 

  • Szereg

Żołnierze ustawiają się w linii, przed oficerem lub po jego lewej czy prawej stronie. Będzie ona spotykana na polu bitwy tak samo często jak „Kolumna” więc jest to formacja znów najważniejsza.

  • Prowadzenie ognia

Oficera zatrzymuje kolumnę, wydaje rozkaz „W prawo zwrot/w lewo zwrot”. Następnie oficer wydaje rozkaz „Cel” i „Pal”. Nie można ani celować ani strzelać, dopóki nie usłyszycie specjalnej komendy od oficera. Zdażają się też komendy takie jak: „Przerwać ogień” lub „Ogień ciągły”

  • Podwójna kolumna

Podobnie jak zwykła kolumna, jest to formacja marszowa, jednakże rzadziej stosowana, ze względu na problem powiązane z wykonywaniem tej formacji. Jest ona przydatna jedynie gdy na bitwie pułk wynosi ponad 20-25 ludzi i układanie jednej linii zajmuje dużo czasu. W punkcie pierwszym osoba ostatnia z kolumny idzie do przodu koło pierwszego w kolumnie (stronę podaje oficer w komendzie: „Po mojej lewej/po mojej prawej”). Następna osoba z tyłu robi to samo co tamta, aż do wyrównania kolumn. Aby wrócić jednego szeregu oficer po wydaniu specjalnej komendy rusza. Następnie pierwszy szereg rusza a drugi szereg zostaje z tyłu dopóki ostatnia osoba będzie już przed pierwszą osoba w drugiej kolumnie.

  • Podwójny szereg (linia)

Podwójny szereg jest odmianą szeregu, gdzie znajdują się 2 osoby w każdym rzędzie. Salwy w podwójnej linii zawsze są poprzedzone kucnięciem pierwszego szeregu (pierwszy jest ten od której strony się patrzy. Jeśli nie widzisz przed sobą linii swojego pułku – jesteś pierwszym szeregiem). Ogień zaporowy w tej formacji zaczyna się od osoby w drugim szeregu, dalej strzela osoba w pierwszym i po niej kolejna osoba w drugiej linii.

  • Szpica

Szpica polega na utworzeniu równych dwóch linii po obu stronach oficera. Szpicę tworzy się z kolumny marszowej. Wygląda to tak, pierwsza osoba z kolumny idzie na lewo od oficera, następna ustawia się po prawej stronie oficera, kolejna po lewej i tak dalej. Ważne jest to, aby cały czas być czujnym w tworzeniu tej formacji w którą stronę idzie osoba przed tobą. Szpica przydatna do równego zapełniania ciasnych pomieszczeń, lub też symetrycznemu ustawieniu się po obu stronach pagórka, aby wykorzystać jego osłonę.